Dokončené

Charitatívny aukčný salón - 11. ročník

Pre sledovanie videa zadajte kód
Zaregistrujte sa pošleme Vám kód na sledovanie

Doba rúšková
pokračuje...

...a aj v tomto roku našu charitatívnu aukciu namiesto
osobného stretnutia s umením posunula do virtuálneho
priestoru...

...ale napriek tomu: máme nádhernú kolekciu výtvar-
ných diel, ktorá čaká už len na vás, kupujúcich. Máme

krásny cieľ – pomôcť šiestim deťom i dospelým s neľah-
kým osudom.

Spoločne môžeme dokázať, že táto zvláštna doba, kto-
rá mení naše životy, nemení našu schopnosť pomáhať.

Umelci, ktorých diela nájdete v tomto katalógu, to už
dokázali. Teraz je rad na nás...

V mene tých, ktorým je pomoc určená, vám z celého
srdca ďakujeme!

Miriam Juhanesovičová
predsedníčka APPA

Problémy niekedy môžu spôsobiť cache prehliadania, v takomto prípade sa odhláste a skúste sa prihlásiť v inom prehliadači, v inkognito okne, poprípade si premažte cache a cookies prehliadania vo vašom internetovom prehliadači. 

Pokiaľ už prešiel čas, kedy malo podujatie odštartovať, je potrebné si obnoviť prehliadač pomocou tlačidla F5 (refresh).

Pokiaľ vám zobrazuje toto chybové hlásenie a video sa neprehráva, uistite sa, že ste sa odhlásili na inom zariadení. Funkčnosť každého unikátneho kódu je podmienená sledovaním na jednom zariadení, pokiaľ chcete zariadenie zmeniť, je potrebné sa z pôvodného zariadenia odhlásiť, nie len vypnúť okno s videom.

Máte problém so streamom?
help@upcoming.sk