Dokončené

Mestá a obce v kríze

Pre sledovanie videa zadajte kód
Zaregistrujte sa pošleme Vám kód na sledovanie

Popis udalosti:

Virtualtechsummit vol. 2 – Mestá a obce v kríze
Virtuálna konferencia bude reagovať na súčasnú krízovú situáciu spojenú s pandémiou COVID-19. Zároveň je to druhá konferencia z pripravovanej série pripravovaných konferencií Virtual.Techsummit.


Program 25. 5.
09:00 – 09:30 – Kick-off
09:40 – 11:30 – Prvé reakcie – Prvé dopady – Zdieľanie dobrej praxe miest – Akcelerácia inovácií – Budovanie nového ekosystému – Príprava na ďalšiu vlnu (jazyk anglický)
11:45 – 13:15 – Bratislava v kríze (jazyk slovenský)
09:00 – 09:30 – Kick-off
09:40 – 11:30 – Immediate actions – First impacts – Sharing city´s best practice – Acceleration of Innovations – Building of new ecosystem – Preparation to next wave (english language)
11:45 – 13:15 – Bratislava in Crisis (slovak language)


Program 26. 5.
09:00 – 10:30 – Korona kríza a úloha vyšších územných celkov (jazyk slovenský)
10:45 – 12:15 – Ekonomická situácia miest zapríčinená COVID-19 krízou (jazyk anglický)
12:30 – 13:30 – Efektívne mestá - Digitalizácia miest (jazyk anglický)
13:45 – 15:00 – Zvýši COVID-19 zefektívnenie fungovania miest v kontexte green deal? (jazyk slovenský)
15:15 – 16:15 – Zmena paradigmy = transformácia služieb v mestách: Živnostníci, maloobchod a turizmus v mestách - kreatívny priemysel, lokálne služby (jazyk slovenský)
09:00 – 10:30 – Corona Crisis and role of Self-governing regions (slovak language)
10:45 – 12:15 – Economic situation of the city caused by COVID-19 Crisis (english language)
12:30 – 13:30 – Effective Municipalities - Digitalization of Municipalities (english language)
13:45 – 15:00 – Will COVID-19 accelerate efficiency boost of cities in context of green deal? (slovak language)
15:15 – 16:15 – Change of paradigm = transformation of services in cities? Self-employeds, retail and tourism in the city - creative industry, local services služby (slovak language)

Problémy niekedy môžu spôsobiť cache prehliadania, v takomto prípade sa odhláste a skúste sa prihlásiť v inom prehliadači, v inkognito okne, poprípade si premažte cache a cookies prehliadania vo vašom internetovom prehliadači. 

Pokiaľ už prešiel čas, kedy malo podujatie odštartovať, je potrebné si obnoviť prehliadač pomocou tlačidla F5 (refresh).

Pokiaľ vám zobrazuje toto chybové hlásenie a video sa neprehráva, uistite sa, že ste sa odhlásili na inom zariadení. Funkčnosť každého unikátneho kódu je podmienená sledovaním na jednom zariadení, pokiaľ chcete zariadenie zmeniť, je potrebné sa z pôvodného zariadenia odhlásiť, nie len vypnúť okno s videom.

Máte problém so streamom?
help@upcoming.sk