05.05.2021 15:25

Brief: post bellum

Kúpiť lístok
Pre sledovanie videa zadajte email
03.05.2021 15:42

Nikol Foktová: Ako sa stať multifunkčným kreatívcom?

Kúpiť lístok
Pre sledovanie videa zadajte email
27.04.2021 16:38

Michal Pastier: Kreativita v reklame

Kúpiť lístok
Pre sledovanie videa zadajte email
26.04.2021 16:18

Marek Didák: Využívanie trendov v obsahu

Kúpiť lístok
Pre sledovanie videa zadajte email
21.04.2021 12:38

Tony Dúbravec: Budúcnosť social. sietí

Kúpiť lístok
Pre sledovanie videa zadajte email
19.04.2021 15:41

Lucia Petrašová: Zmysluplný sponzoring

Kúpiť lístok
Pre sledovanie videa zadajte email
14.04.2021 10:54

Tomáš Preněk: Aplikácia stratégie v praxi

Kúpiť lístok
Pre sledovanie videa zadajte email
07.04.2021 17:26

Marek Didák: Tvorba obsahu dobe digitálnej

Kúpiť lístok
Pre sledovanie videa zadajte email
29.03.2021 12:27

Tony Dúbravec: Social Media Stratégia

Kúpiť lístok
Pre sledovanie videa zadajte email
15.03.2021 14:47

Martin Krajniak: Čo robí úspešnú značku úspešnou?

Kúpiť lístok
Pre sledovanie videa zadajte email
15.03.2021 14:45

Maroš Kemény: Komunikačné stratégie - Čo je to insight?

Kúpiť lístok
Pre sledovanie videa zadajte email
15.03.2021 14:41

Lucia Petrášová: Názorová komunikácia značiek

Kúpiť lístok
Pre sledovanie videa zadajte email
15.03.2021 14:39

Tomáš Prěnek: Komunikácia pre zákazníkov 21 stor.

Kúpiť lístok
Pre sledovanie videa zadajte email
05.03.2021 13:37

Nikol Foktová: Ako predať nápad i seba?

Kúpiť lístok
Pre sledovanie videa zadajte email
05.03.2021 13:38

Martin Krajniak: Ako vytvoriť skutočne dobrú reklamu?

Kúpiť lístok
Pre sledovanie videa zadajte email
03.03.2021 15:55

Filip Kuna: Content Marketing

Kúpiť lístok
Pre sledovanie videa zadajte email
26.02.2021 19:00

Michal Pastier: Kreativita v brandingu

Kúpiť lístok
Pre sledovanie videa zadajte email

Problémy niekedy môžu spôsobiť cache prehliadania, v takomto prípade sa odhláste a skúste sa prihlásiť v inom prehliadači, v inkognito okne, poprípade si premažte cache a cookies prehliadania vo vašom internetovom prehliadači. 

Pokiaľ už prešiel čas, kedy malo podujatie odštartovať, je potrebné si obnoviť prehliadač pomocou tlačidla F5 (refresh).

Pokiaľ vám zobrazuje toto chybové hlásenie a video sa neprehráva, uistite sa, že ste sa odhlásili na inom zariadení. Funkčnosť každého unikátneho kódu je podmienená sledovaním na jednom zariadení, pokiaľ chcete zariadenie zmeniť, je potrebné sa z pôvodného zariadenia odhlásiť, nie len vypnúť okno s videom.

Máte problém so streamom?
help@upcoming.sk