Dokončené
05.05.2021 17:25

Brief: post bellum

Pre sledovanie videa zadajte email
Dokončené
03.05.2021 17:42

Nikol Foktová: Ako sa stať multifunkčným kreatívcom?

Pre sledovanie videa zadajte email
Dokončené
27.04.2021 18:38

Michal Pastier: Kreativita v reklame

Pre sledovanie videa zadajte email
Dokončené
26.04.2021 18:18

Marek Didák: Využívanie trendov v obsahu

Pre sledovanie videa zadajte email
Dokončené
21.04.2021 14:38

Tony Dúbravec: Budúcnosť social. sietí

Pre sledovanie videa zadajte email
Dokončené
19.04.2021 17:41

Lucia Petrašová: Zmysluplný sponzoring

Pre sledovanie videa zadajte email
Dokončené
14.04.2021 12:54

Tomáš Preněk: Aplikácia stratégie v praxi

Pre sledovanie videa zadajte email
Dokončené
07.04.2021 19:26

Marek Didák: Tvorba obsahu dobe digitálnej

Pre sledovanie videa zadajte email
Dokončené
29.03.2021 14:27

Tony Dúbravec: Social Media Stratégia

Pre sledovanie videa zadajte email
Dokončené
15.03.2021 15:47

Martin Krajniak: Čo robí úspešnú značku úspešnou?

Pre sledovanie videa zadajte email
Dokončené
15.03.2021 15:45

Maroš Kemény: Komunikačné stratégie - Čo je to insight?

Pre sledovanie videa zadajte email
Dokončené
15.03.2021 15:41

Lucia Petrášová: Názorová komunikácia značiek

Pre sledovanie videa zadajte email
Dokončené
15.03.2021 15:39

Tomáš Prěnek: Komunikácia pre zákazníkov 21 stor.

Pre sledovanie videa zadajte email
Dokončené
05.03.2021 14:37

Nikol Foktová: Ako predať nápad i seba?

Pre sledovanie videa zadajte email
Dokončené
05.03.2021 14:38

Martin Krajniak: Ako vytvoriť skutočne dobrú reklamu?

Pre sledovanie videa zadajte email
Dokončené
03.03.2021 16:55

Filip Kuna: Content Marketing

Pre sledovanie videa zadajte email
Dokončené
26.02.2021 20:00

Michal Pastier: Kreativita v brandingu

Pre sledovanie videa zadajte email

Problémy niekedy môžu spôsobiť cache prehliadania, v takomto prípade sa odhláste a skúste sa prihlásiť v inom prehliadači, v inkognito okne, poprípade si premažte cache a cookies prehliadania vo vašom internetovom prehliadači. 

Pokiaľ už prešiel čas, kedy malo podujatie odštartovať, je potrebné si obnoviť prehliadač pomocou tlačidla F5 (refresh).

Pokiaľ vám zobrazuje toto chybové hlásenie a video sa neprehráva, uistite sa, že ste sa odhlásili na inom zariadení. Funkčnosť každého unikátneho kódu je podmienená sledovaním na jednom zariadení, pokiaľ chcete zariadenie zmeniť, je potrebné sa z pôvodného zariadenia odhlásiť, nie len vypnúť okno s videom.

Máte problém so streamom?
help@upcoming.sk